Ambalaža za palačinke

Ambalaža za palačinke

Kartonski fišek za palačinku izrađen od belog hromo kartona i papirni fišek za palačinku od belog natron papira obložen folijom sa unutrašnje strane.